Protokoll & Ekonomi

För medlemmar, kontakta Ylva på 7an redovisning för protokoll.

 

 

Årsstämmoprotokoll 2022-12-10
Årsstämmoprotokoll 2021-12-11
Årsstämmoprotokoll 2020-12-12 (2021-02-13)
Årsstämmoprotokoll 2019-12-14
Årsstämmoprotokoll 2018-12-08
Årsstämmoprotokoll 2017-12-09
Årsstämmoprotokoll 2016-12-10
Protokoll Lantmäteri 2011-12-22

 

Ekonomi

Inget aktuellt dokument

   
   

 

Stadgar

Ny stadgar

Ny stadgar
   

 

Fröåvägens samfällighetsförening

Protokoll

Stämmoprotokoll